Tirsdagsrenn 2019

Posted on

Tirsdag 22 januar 2019 starter vi opp igjen med skirenn i Håkvik. Lavterskel og skiglede er viktige stikkord.

Registrering starter kl 17.30

Gratis vafler og saft til barna og gratis kaffe til de voksne.

https://www.nrk.no/ytring/viktigheten-av-a-ga-sakte-pa-ski-1.14372897

adventure-cold-cross-country-skiing-416728

Ungdomsklubben Fridays

Posted on

join us for a ride!

Da er vi endelig i gang med ny ungdomsklubb i Håkvik 😃Førstkommende fredag 16. november kl 18-21 ønsker vi alle, fra 5. klasse og opp, velkommen til Idrettsheimen. Der har vi kafè, musikk, dans, brettspill, bordtennis, fotballspill og ikke minst hyggelig sosialt samvær. Ungdommene selv står for arrangementet sammen med oss foreldre.
Velkommen!!🤩

Oppstart av sykkelcup 22. mai 2018

Posted on Updated on

Tirsdag 22.mai er det oppstart med Sykkelcup i Håkvik med oppstart ved Idrettsheimen.

Vi trenger dugnadshjelp fra flere for å få dette i havn. Møt opp og meld fra til de som er der om du kan bidra, og hva du kan bidra med.

Registrering starter ca.17.30. Lister legges frem og foresatte skriver inn sine egne barn.
18.00 Oppstart.
–De minste (barnehagealder) sykler ei løype på veien ved Idrettsheimen
De større ungene sykler ei lengre løype (skogsløype, Skjomenbrua snuplass, Kåreplassen etc) Her må de enkeltes alder og ferdigheter vurderes! Avhengig av hjelp fra foreldre kan ulike nivå av løyper gjennomføres.

Oppgaver
-Hente frukt på coop, Nordkraft Arena, ca 15-1530
-Skjære frukt, koke kaffe, blande saft, servere (Møte 17.30)
-Rydde på kjøkken etter sykkelcup
-Ta vare på lister med registrerte barn og melde inn til Fremover
-Stå vakt ved løypa (kan være noe trafikk)
-Sykle sammen med noen av de eldste barna

Ekstraordinært årsmøte

Posted on Updated on

Merk: endring av dato!

Den 6. juni 2018 avholdes ekstraordinært årsmøte hvor det blir gjennomgang av årsregnskap for 2017, samt budsjett for 2018.

Klokkeslett: 20.00

Sted: Idrettsheimen cafè

Årsmøte 3 april 2018
Regnskap 2017/budsjett 2018
Protokoll årsmøte 3 april 2018

Protokoll ekstraordinært årsmøte 6 juni 2018

 

Mvh Styret

Håkvik Idrettslag

Årsmøte

Posted on Updated on

cropped-cropped-cropped-hakvikil-kopi1.jpgStyret innkaller herved til årsmøte i Håkvik idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 03.04.2018 kl 1800 på Idrettsheimen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20.03.2018 til  hakvik.idrettslag@gmail.com. Merk i emnefelt Saker til årsmøte 2018.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Håkvik idrettslags hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Tirsdagsrennet 2018

Posted on Updated on

Tirsdagsrennet starter opp idag 9. januar. Værmeldingen er ikke lovende – men det blir uansett utlevering av startnummer.
Oppmøte kl 17:30

tirsdagsrennet2018.PNG